Tỷ giá xác định trị giá tính thuế với một số ngoại tệ từ 21-27/11

Chu Hồng Phượng

Thứ sáu, ngày 22/11/2019 13:31 PM (GMT+7)

Tỷ giá xác định trị giá tính thuế với một số ngoại tệ từ 21-27/11

Chuyên mục : Tài chính

Tỷ giá xác định trị giá tính thuế với một số ngoại tệ từ 21-27/11

Tỷ giá tính chéo của VND với một số ngoại tệ để xác định trị giá tính thuế...