Tuyến đường sắt 100.000 tỷ đồng: Bà Phạm Chi Lan hỏi thẳng

Thái Đỗ

Thứ tư, ngày 20/11/2019 11:02 AM (GMT+7)

Tuyến đường sắt 100.000 tỷ đồng: Bà Phạm Chi Lan hỏi thẳng

Tuyến đường sắt 100.000 tỷ đồng: Bà Phạm Chi Lan hỏi thẳng

Bà Phạm Chi Lan cho rằng, dự án đường sắt 100.000 tỷ đồng vừa lãng phí vừa vô lý vừa không phù hợp với lợi ích tổng thể của đất nước.