Tuổi nghỉ hưu: Người lao động có quyền tự quyết định

Lê Thúy Hằng

Thứ năm, ngày 21/11/2019 09:45 AM (GMT+7)

Tuổi nghỉ hưu: Người lao động có quyền tự quyết định

Tuổi nghỉ hưu: Người lao động có quyền tự quyết định

Nghỉ hưu cần được hiểu là người lao động nghỉ việc sau một thời gian đóng bảo hiểm xã hội và có quyền tự quyết định thời điểm mình nghỉ hưu.