Từ hôm nay, dùng nước sạch phải trả tiền cả... nước bẩn

Thạch Thảo

Thứ tư, ngày 01/07/2020 14:19 PM (GMT+7)

Từ hôm nay, dùng nước sạch phải trả tiền cả... nước bẩn

Chuyên mục : Kinh doanh

Từ hôm nay, dùng nước sạch phải trả tiền cả... nước bẩn

Từ hôm nay (1/7), Nghị định 53/2020/NĐ-CP (gọi tắt là Nghị định 53) quy định phí bảo vệ môi trường (BVMT) đối với nước thải có hiệu lực thi hành. Theo đó, trừ trường hợp được miễn thu phí theo quy định, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thải nước thải công nghiệp vào nguồn tiếp nhận nước thải và thải nước thải sinh hoạt là đối tượng chịu phí BVMT.