Trung Quốc phát triển bộ xét nghiệm nhanh virus corona