Trung Quốc dùng tiền lôi kéo đối tác truyền thống của Mỹ ở Thái Bình Dương

Văn An

Thứ hai, ngày 23/12/2019 11:29 AM (GMT+7)

Trung Quốc dùng tiền lôi kéo đối tác truyền thống của Mỹ ở Thái Bình Dương

Chuyên mục : Tin quốc tế

Trung Quốc dùng tiền lôi kéo đối tác truyền thống của Mỹ ở Thái Bình Dương

Giữa lúc các hiệp ước an ninh giữa Mỹ với các quốc đảo Thái Bình Dương trở nên bất định, Trung Quốc tìm cách gia tăng ảnh hưởng ở khu vực này bằng các khoản đầu tư, trong đó có đầu tư vào Liên bang Micronesia.