Treo tranh thế này tài lộc thi nhau chạy vào nhà, ngồi không hưởng phúc