Trái phiếu chính phủ và chứng khoán phái sinh là điểm sáng thị trường của HNX năm 2019

Trọng Tình

Thứ bảy, ngày 21/12/2019 09:35 AM (GMT+7)

Trái phiếu chính phủ và chứng khoán phái sinh là điểm sáng thị trường của HNX năm 2019

Chuyên mục : Chứng khoán

Trái phiếu chính phủ và chứng khoán phái sinh là điểm sáng thị trường của HNX năm 2019

Năm 2019, mặc dù quy mô thị trường cổ phiếu tiếp tục tăng nhẹ song thanh khoản sụt giảm mạnh nhất là thị trường niêm yết. Trong khi đó, trái phiếu chính phủ và thị trường chứng khoán phái sinh vẫn có tiếp tục tăng trưởng cả về quy mô và thanh khoản, là đi