Trả giá quá đắt vì phá rừng để nuôi bò bán cho Trung Quốc

Trọng Tình

Thứ ba, ngày 19/11/2019 07:26 AM (GMT+7)

Trả giá quá đắt vì phá rừng để nuôi bò bán cho Trung Quốc

Trả giá quá đắt vì phá rừng để nuôi bò bán cho Trung Quốc

Amazon, khu rừng nhiệt đới lớn nhất thế giới, chiếm 10% đa dạng sinh học trên thế giới đang phải trả một cái giá đắt đỏ.