Trả giá quá đắt vì phá rừng để nuôi bò bán cho Trung Quốc