Tổng thống Trump tuyên bố tình trạng khẩn cấp y tế tại Mỹ, Dow Jones sụt 600 điểm