Tổng thống Mỹ gia hạn bảo vệ tiền lương để trợ giúp doanh nghiệp

Thúy Hạnh

, ngày 05/07/2020 06:07 AM (GMT+7)

Tổng thống Mỹ gia hạn bảo vệ tiền lương để trợ giúp doanh nghiệp

Chuyên mục : Tin quốc tế

Tổng thống Mỹ gia hạn bảo vệ tiền lương để trợ giúp doanh nghiệp

Việc mở rộng chương trình cho vay diễn ra khi các nghị sĩ Mỹ chuẩn bị cho các cuộc đàm phán về vòng kích thích kinh tế tiếp theo.