Tòa án Hồng Kông chấp thuận cấm người biểu tình đeo mặt nạ trong 7 ngày