24hmoney
copy link Copy link
copy link Font chữ
copy link Lưu bài
Nguyễn Thanh Cường

Tổ chức tín dụng có trách nhiệm cung cấp và đối chiếu thông tin với doanh nghiệp bảo hiểm

Chuyên mục: Kinh doanh
Tổ chức tín dụng có trách nhiệm cung cấp và đối chiếu thông tin với doanh nghiệp bảo hiểm

Ảnh Inetnet

Đây là một trong các nội dung của Thông tư số 37/2019/TT-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành ngày 31/12/2019 hướng dẫn hoạt động đại lý bảo hiểm của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cho doanh nghiệp bảo hiểm.

Thông tư số 37/2019/TT-NHNN nêu rõ việc cung cấp thông tin khách hàng phải phù hợp với quy định của pháp luật về giữ bí mật, cung cấp thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng.
Đối với hoạt động giới thiệu khách hàng, chào bán bảo hiểm: Trường hợp khách hàng là cá nhân, tổ chức tín dụng cung cấp cho doanh nghiệp bảo hiểm các thông tin tối thiểu gồm tên, tuổi, giới tính, địa chỉ liên lạc, số điện thoại, địa chỉ email của khách hàng; Trường hợp khách hàng là tổ chức, thông tin bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, người liên lạc của tổ chức đó.
Đối với hoạt động thu xếp việc giao kết hợp đồng bảo hiểm: Tổ chức tín dụng cần cung cấp thông tin liên quan đến khách hàng mua bảo hiểm, đối tượng bảo hiểm và các thông tin cần thiết cho việc thẩm định ra quyết định phát hành hợp đồng bảo hiểm.
Đối với hoạt động thu phí bảo hiểm: Thông tin tối thiểu tổ chức tín dụng phải cung cấp là bảng kê số lượng khách hàng đã thu phí, tổng số phí thu được.
Đối với hoạt động thu xếp giải quyết bồi thường, trả tiền bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm theo ủy quyền của doanh nghiệp bảo hiểm: Tổ chức tín dụng cung cấp Bảng kê số tiền phải bồi thường, số tiền bảo hiểm phải trả và các hồ sơ yêu cầu bồi thường, hồ sơ yêu cầu trả tiền bảo hiểm.
Thông tư số 37/2019/TT-NHNN cũng nêu rõ ít nhất mỗi tháng một lần theo thỏa thuận tại hợp đồng đại lý bảo hiểm, tổ chức tín dụng có trách nhiệm phối hợp với doanh nghiệp bảo hiểm đối chiếu thông tin về hợp đồng bảo hiểm mới, doanh thu phí bảo hiểm, biến động hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực, thông tin liên quan đến hoạt động thu xếp giải quyết bồi thường, trả tiền bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm do tổ chức tín dụng thực hiện.
Thông tư số 37/2019/TT-NHNN có hiệu lực kể từ ngày 02/3/2020.
T.T
tapchitaichinh
Thích Thích
Bình luận Bình luận
Chia sẻ Chia sẻ
Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần Quảng cáo Trực tuyến 24H. Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 25/03/2019. Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 0979730484