Tín hiệu tích cực từ đưa hàng Việt lên Amazon

Bích Lan

Thứ bảy, ngày 14/12/2019 06:13 AM (GMT+7)

Tín hiệu tích cực từ đưa hàng Việt lên Amazon

Tín hiệu tích cực từ đưa hàng Việt lên Amazon

Đã gần 10 tháng kể từ ngày Cục XTTM, Bộ Công Thương và Amazon Global Selling thí điểm lựa chọn 100 DN Việt đưa hàng lên sàn TMQT, tín hiệu nhận được là khá tích cực.