Thủ tướng ra chỉ thị tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch virus corona