Thủ tướng Lý Hiển Long: 'Đeo khẩu trang cho bạn cảm giác an toàn giả tạo'