Thu nhập của lao động Việt bằng một phần bảy khu vực

Trần Anh Dũng

Thứ bảy, ngày 21/12/2019 09:26 AM (GMT+7)

Thu nhập của lao động Việt bằng một phần bảy khu vực

Chuyên mục : KT vĩ mô

Thu nhập của lao động Việt bằng một phần bảy khu vực

Lao động Việt Nam năm 2019 có thu nhập trung bình tháng là 242 USD còn ở châu Á - Thái Bình Dương là 1.801 USD, theo ManpowerGroup.