Vạn Lịch

Thu ngân sách Nhà nước 4 tháng đầu năm tăng, riêng thu từ dầu thô tăng hơn 93%

Chủ đề: KT vĩ mô
Thu ngân sách Nhà nước 4 tháng đầu năm tăng, riêng thu từ dầu thô tăng hơn 93%

Thu ngân sách Nhà nước 4 tháng đầu năm tăng, riêng thu từ dầu thô tăng hơn 93%

Thu từ dầu thô tháng 4/2022 ước đạt 6.600 tỷ đồng. Lũy kế 4 tháng đầu năm 2022 đạt 24.100 tỷ đồng, bằng 85,4% dự toán năm và tăng 93,4% so với cùng kỳ năm trước.

Theo báo cáo kinh tế xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm của Tổng cục Thống kê, tổng thu NSNN tháng 4/2022 ước đạt 160.200 tỷ đồng. Lũy kế tổng thu NSNN 4 tháng đầu năm 2022 đạt 645.300 tỷ đồng, bằng 45,7% dự toán năm và tăng 13,3% so với cùng kỳ năm trước.

Về một số khoản thu chính, thu nội địa tháng 4/2022 ước đạt 129.500 tỷ đồng. Lũy kế 4 tháng đầu năm đạt 520.300 tỷ đồng, bằng 44,2% dự toán năm và tăng 9,1% so với cùng kỳ năm trước.

Thu từ dầu thô tháng 4/2022 ước đạt 6.600 tỷ đồng. Lũy kế 4 tháng đầu năm 2022 đạt 24.100 tỷ đồng, bằng 85,4% dự toán năm và tăng 93,4% so với cùng kỳ năm trước.

Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu tháng 4/2022 ước đạt 24.100 tỷ đồng. Lũy kế 4 tháng đầu năm 2022 đạt 100.900 tỷ đồng, bằng 50,7% dự toán năm và tăng 27,1% so với cùng kỳ năm trước.

Về chi NSNN, tổng chi NSNN tháng 4/2022 ước đạt 132.800 tỷ đồng. Lũy kế 4 tháng đầu năm 2022 ước đạt 470.200 tỷ đồng, bằng 26,3% dự toán năm và tăng 2,4% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, khoản chi thường xuyên 4 tháng đầu năm 2022 ước đạt 340.300 tỷ đồng, bằng 30,6% dự toán năm và tăng 1,8% so với cùng kỳ năm trước. Chi cho đầu tư phát triển đạt 95.700 tỷ đồng, bằng 18,2% và tăng 11,3%. Chi trả nợ lãi 33.800 tỷ đồng, bằng 32,6% và giảm 11,8%.​​​​​

Từ khóa (bấm vào mỗi từ khóa để xem bài cùng chủ đề)

Bạn có muốn trở thành chuyên gia trên 24HMoney? Hãy liên hệ với chúng tôi để cùng chia sẻ và lan tỏa.

Ban nội dung SĐT/Zalo: 0981.935.283

Hòm thư: phuongpt@24h.com.vn
11 Yêu thích
Thích Đã thích Thích
Bình luận
Chia sẻ
Bài viết mới từ chuyên gia

GEG-CTCP Điện Gia Lai

Duong Thi Tien
Bài liên quan
Bài đăng mới cùng chủ đề