Thu hút đầu tư trong nước vào Đà Nẵng tăng hơn 500%

Trần Phong

Thứ sáu, ngày 03/07/2020 17:20 PM (GMT+7)

Thu hút đầu tư trong nước vào Đà Nẵng tăng hơn 500%

Chuyên mục : KT vĩ mô

Thu hút đầu tư trong nước vào Đà Nẵng tăng hơn 500%

6 tháng đầu năm, Đà Nẵng thu hút được hơn 13.000 tỷ đồng, tăng hơn 500% vốn đầu tư, trong đó, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài khoảng 210 triệu USD.