Thu hồi giấy phép các công trình thi công bầy hầy

Dương Mạnh

Thứ năm, ngày 21/11/2019 10:55 AM (GMT+7)

Thu hồi giấy phép các công trình thi công bầy hầy

Chuyên mục : Pháp luật

Thu hồi giấy phép các công trình thi công bầy hầy

Các công trình thi công bầy hầy, không đảm bảo yêu cầu về tái lập mặt đường, tiến độ, tái diễn vi phạm... sẽ bị thu hồi giấy phép thi công.