Thị trường Mỹ: Cổ phiếu FANG tăng giá; Dữ liệu việc làm và tồn kho dầu được chú ý

Dương Mạnh

Thứ ba, ngày 07/07/2020 14:19 PM (GMT+7)

Thị trường Mỹ: Cổ phiếu FANG tăng giá; Dữ liệu việc làm và tồn kho dầu được chú ý

Chuyên mục : Tin quốc tế

Thị trường Mỹ: Cổ phiếu FANG tăng giá; Dữ liệu việc làm và tồn kho dầu được chú ý

Thị trường Mỹ: Cổ phiếu FANG tăng giá; Dữ liệu việc làm và tồn kho dầu được chú ý