Thị trường mua bán nợ: Tắc vì định giá

Dương Mạnh

Thứ năm, ngày 21/11/2019 10:14 AM (GMT+7)

Thị trường mua bán nợ: Tắc vì định giá

Thị trường mua bán nợ: Tắc vì định giá

Còn khúc mắc trong việc định giá nợ, thiếu cơ sở pháp lý và dịch vụ hỗ trợ là những yếu tố làm thị trường mua bán nợ chưa phát triển dù đã hình thành và hoạt động từ nhiều năm qua.