Thế giới 24h: Đòi “phí bảo vệ” với Hàn Quốc không thành, Mỹ... bỏ về