Thanh tra bóc mánh đấu thầu, cố tình sai để... bị loại

Giáng Hoa

Thứ bảy, ngày 04/07/2020 07:51 AM (GMT+7)

Thanh tra bóc mánh đấu thầu, cố tình sai để... bị loại

Chuyên mục : Pháp luật

Thanh tra bóc mánh đấu thầu, cố tình sai để... bị loại

3 nhà thầu mua hồ sơ dự thầu, 2 trong số đó cố tình làm hồ sơ dự thầu sơ sài nên bị loại ở bước sơ bộ hoặc bước đánh giá điều kiện năng lực.