Thanh Hóa: Hàng loạt trụ sở UBND xã "trùm mền, đắp chiếu", cán bộ làm việc trong... nhà tạm

Lê Thúy Hằng

Thứ hai, ngày 16/12/2019 10:53 AM (GMT+7)

Thanh Hóa: Hàng loạt trụ sở UBND xã "trùm mền, đắp chiếu", cán bộ làm việc trong... nhà tạm

Thanh Hóa: Hàng loạt trụ sở UBND xã "trùm mền, đắp chiếu", cán bộ làm việc trong... nhà tạm

Được đầu tư xây dựng theo Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) nhưng nhiều trụ sở làm việc của UBND các xã ở huyện miền núi Bá Thước (Thanh Hóa) thi công dang dở “đắp chiếu” do thiếu kinh phí.