Thái Lan, Malaysia, Indonesia quyết liệt thu hút FDI rời Trung Quốc, cạnh tranh với Việt Nam