Tăng tốc giải ngân vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài tháng 10, đạt 175 triệu USD

Minh Nhật

Thứ ba, ngày 19/11/2019 08:00 AM (GMT+7)

Tăng tốc giải ngân vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài tháng 10, đạt 175 triệu USD

Tăng tốc giải ngân vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài tháng 10, đạt 175 triệu USD

Lũy kế từ đầu năm đến ngày 20/10/2019, giải ngân nguồn vốn vay ODA và vay ưu đãi nước ngoài khoảng 1.654 triệu USD...