Tám mặt hàng xuất khẩu trên 3 tỷ USD

Chu Hồng Phượng

Thứ năm, ngày 02/07/2020 10:34 AM (GMT+7)

Tám mặt hàng xuất khẩu trên 3 tỷ USD

Chuyên mục : KT vĩ mô

Tám mặt hàng xuất khẩu trên 3 tỷ USD

Trong 6 tháng năm 2020, có 8 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 3 tỷ USD, chiếm 69,4% tổng kim ngạch xuất khẩu.