Tác động từ các chương trình cho vay của FED

Bình Minh

Thứ tư, ngày 24/06/2020 09:29 AM (GMT+7)

Tác động từ các chương trình cho vay của FED

Tác động từ các chương trình cho vay của FED

Các chương trình cũng như các biện pháp khác mà Fed đã thực hiện sẽ rất quan trọng trong thời điểm này khi nền kinh tế Mỹ đang phải vật lộn để lấy lại tốc độ tăng trưởng.