24hmoney
copy link Copy link
copy link Font chữ
copy link Lưu bài
Nguyễn Thanh Nga

SRF báo lãi ròng quý 1 giảm 24%

Chuyên mục: Kinh doanh
SRF báo lãi ròng quý 1 giảm 24%

Ảnh Internet.

Theo BCTC hợp nhất quý 1/2021 vừa công bố, lãi ròng quý đầu năm của CTCP Kỹ nghệ Lạnh (HOSE: SRF) đã giảm 24% so với cùng kỳ năm 2020, ghi nhận gần 6 tỷ đồng.

Doanh thu thuần quý 1 của SRF giảm 39% so với cùng kỳ năm trước, còn hơn 126 tỷ đồng do doanh thu từ mảng kinh doanh chính từ công trình xây dựng và lắp đặt giảm đáng kể cũng như không còn ghi nhận doanh thu mảng cho thuê. Kéo theo đó, lãi gộp của Công ty cũng ghi nhận giảm 36%, về hơn 13 tỷ đồng.
Nhìn chung, các khoản chi phí trong kỳ của SRF đều ghi nhận giảm. Chi phí quản lý cùng chi phí tài chính (chủ yếu là lãi vay) lần lượt giảm 42% và 23%. Chi phí bán hàng tuy gấp gần 2 lần cùng kỳ nhưng chỉ chiếm tỷ trọng thiểu số trong cơ cấu chi phí.
Kết quả, SRF báo lãi ròng quý 1 giảm 24% so với cùng kỳ, còn gần 6 tỷ đồng. So với kế hoạch lãi sau thuế 43 tỷ đồng cho cả năm 2021, Công ty chỉ mới thực hiện được 14% mục tiêu đề ra sau 3 tháng đầu năm.
Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 1/2021 của SRF. Đvt: Tỷ đồng
SRF báo lãi ròng quý 1 giảm 24%
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 1/2021 của SRF
Tại ngày 31/03/2021, tổng tài sản của SRF ghi nhận gần 1,918 tỷ đồng, giảm 2% so với hồi đầu năm. Khoản phải thu ngắn hạn giảm 7%, còn hơn 817 tỷ đồng.
Mặt khác, giá trị khoản mục hàng tồn kho tăng 16%, lên hơn 328 tỷ đồng. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho của Công ty không thay đổi đáng kể (hơn 1 tỷ đồng) nhưng không còn ghi nhận gần 2 tỷ đồng hoàn nhập dự phòng trong kỳ và gần 2.4 tỷ đồng xử lý dự phòng cuối năm như trên BCTC kiểm toán năm 2020.
Nợ phải trả tại thời điểm cuối tháng 3 của SRF ghi nhận hơn 1,370 tỷ đồng, giảm 3% so với cuối năm 2020. Về tình hình vay nợ tài chính, SRF tăng các khoản vay dài hạn thêm 14%, lên gần 92 tỷ đồng, trong khi đó, các khoản ngắn hạn của Công ty giảm 4%, còn hơn 685 tỷ đồng.
Đáng lưu ý, khoản trả tiền trước của các công ty thuộc bên thứ ba cho SRF đã tăng đáng kể từ 52 tỷ đồng lên 114 tỷ đồng (gấp hơn 2 lần).
Các công ty được SRF xếp là bên thứ ba và các nghiệp vụ liên quan
SRF báo lãi ròng quý 1 giảm 24%
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 1/2021 của SRF
Hà Lễ
fili
Bình luận Bình luận
Chia sẻ Chia sẻ
Quan tâm Quan tâm
Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần Quảng cáo Trực tuyến 24H. Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 25/03/2019. Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 0979730484