“Soi” máy đo thân nhiệt cả tỷ đồng lắp đặt ở khắp các sân bay Việt Nam