24hmoney
copy link Copy link
copy link Font chữ
copy link Lưu bài
24h Money

So sánh thuật ngữ chiến lược kinh doanh Quốc Tế

So sánh thuật ngữ chiến lược kinh doanh Quốc Tế

So sánh thuật ngữ chiến lược kinh doanh quốc tế

Bằng cách nhận thức được các loại hình công ty đa quốc gia khác nhau này. Hiểu rõ hơn về các thuật ngữ kinh doanh Quốc Tế để lựa chọn chiến lược phù hợp

Do quá trình toàn cầu hóa ngày càng gia tăng trong những thập kỷ qua. Các công ty thậm chí nhỏ hơn đã có thể vượt qua biên giới quốc gia và kinh doanh ngoài nước. Do đó, nhiều thuật ngữ kinh doanh Quốc Tế đã được đưa ra. Dành cho các công ty hoạt động ở nhiều quốc gia. Chẳng hạn như công ty đa quốc gia, doanh nghiệp toàn cầu, công ty xuyên quốc gia, công ty quốc tế, v.v. Mục đích của bài viết này là xác định rõ ràng các thuật ngữ kinh doanh Quốc Tế khác nhau. Cùng tìm hiểu xem chúng khác nhau như thế nào.
Một khuôn khổ thường được sử dụng để phân biệt nhiều hình thức kinh doanh hoạt động quốc tế. Đó chính là Ma trận Bartlett & Ghoshal (1989). Bartlett và Ghoshal đã tập hợp các doanh nghiệp này. Dựa trên hai tiêu chí: hội nhập toàn cầu và khả năng đáp ứng của địa phương.
- Hội nhập toàn cầu
Các doanh nghiệp có tính hội nhập toàn cầu cao có mục tiêu giảm chi phí nhiều nhất. Có thể bằng cách tạo ra quy mô kinh tế. Thông qua việc cung cấp sản phẩm nổi bật hơn trên toàn thế giới.
- Khả năng đáp ứng của địa phương
Doanh nghiệp đáp ứng cao tại địa phương có mục tiêu phụ là điều chỉnh các sản phẩm và dịch vụ cho các nhu cầu cụ thể của địa phương.
Có vẻ như những lựa chọn chiến lược này loại trừ lẫn nhau. Nhưng có những công ty đang cố gắng tích hợp toàn cầu và đáp ứng cục bộ. Như có thể thấy trong một số ví dụ dưới đây.
Hai yếu tố này kết hợp với nhau tạo ra bốn loại chiến lược mà các doanh nghiệp hoạt động quốc tế có thể theo đuổi: Chiến lược đa miền, Toàn cầu, Xuyên quốc gia và Chiến lược quốc tế.
So sánh thuật ngữ chiến lược kinh doanh Quốc Tế
So sánh thuật ngữ chiến lược kinh doanh Quốc Tế
Đa lĩnh vực: Tích hợp thấp và khả năng đáp ứng cao
So sánh thuật ngữ chiến lược kinh doanh Quốc Tế
Nestlé Đa lĩnh vực: Tích hợp thấp và khả năng đáp ứng cao
Các công ty có chiến lược đa lĩnh vực nhằm đáp ứng nhu cầu và yêu cầu của thị trường địa phương trên toàn thế giới. Bằng cách tùy chỉnh và điều chỉnh các sản phẩm và dịch vụ của họ một cách rộng rãi. Ngoài ra, họ có rất ít áp lực đối với hội nhập toàn cầu. Do đó, các công ty đa quốc gia thường có cấu trúc rất phi tập trung và liên kết lỏng lẻo. Nơi các công ty con trên toàn thế giới đang hoạt động. Tương đối tự chủ và độc lập với trụ sở chính. Một ví dụ tuyệt vời về một công ty đa quốc gia là Nestlé.
Nestlé sử dụng phương pháp tiếp thị và bán hàng độc đáo cho từng thị trường mà Nestlé hoạt động. Hơn nữa, nó điều chỉnh sản phẩm của mình cho phù hợp với thị hiếu địa phương bằng cách cung cấp các sản phẩm khác nhau ở các thị trường khác nhau.
Toàn cầu: Hội nhập cao và khả năng đáp ứng thấp
So sánh thuật ngữ chiến lược kinh doanh Quốc Tế
Pfizer Toàn cầu: Hội nhập cao và khả năng đáp ứng thấp
Các công ty toàn cầu đối lập với các công ty đa quốc gia. Họ cung cấp một sản phẩm nổi tiếng trên toàn thế giới và có mục tiêu tối đa hóa hiệu quả. Để thu lại chi phí nhiều nhất có thể. Các công ty toàn cầu có tính tập trung cao và các công ty con thường rất phụ thuộc vào HQ. Vai trò chính của họ là thực hiện các quyết định của công ty mẹ. Đóng vai trò là đường dẫn các sản phẩm và chiến lược. Mô hình này còn được gọi là mô hình trung tâm và chấu. Các công ty dược phẩm như Pfizer có thể được coi là công ty toàn cầu.
Xuyên quốc gia: Hội nhập cao và khả năng đáp ứng cao
So sánh thuật ngữ chiến lược kinh doanh Quốc Tế
Unilever Xuyên quốc gia: Hội nhập cao và khả năng đáp ứng cao
Công ty xuyên quốc gia có đặc điểm của cả công ty toàn cầu và công ty đa quốc gia. Mục đích của nó là tối đa hóa khả năng đáp ứng của địa phương. Nhưng cũng thu được lợi ích từ hội nhập toàn cầu. Mặc dù điều này dường như là không thể. Nhưng nó thực sự hoàn toàn có thể làm được khi xem xét toàn bộ chuỗi giá trị. Các công ty xuyên quốc gia thường cố gắng tạo ra lợi thế. Theo quy mô ở thượng nguồn hơn trong chuỗi giá trị. Linh hoạt hơn và thích ứng với địa phương hơn trong các hoạt động hạ nguồn như tiếp thị và bán hàng.
Về thiết kế tổ chức, một công ty xuyên quốc gia được đặc trưng bởi một mạng lưới các công ty con tích hợp và phụ thuộc lẫn nhau trên toàn thế giới. Các công ty con này có vai trò chiến lược và hoạt động như những trung tâm xuất sắc. Do sự trao đổi kiến ​​thức và chuyên môn hiệu quả giữa các công ty con. Công ty nói chung có thể đáp ứng được cả hai mục tiêu chiến lược. Một ví dụ tuyệt vời về một công ty xuyên quốc gia là Unilever.
Quốc tế: Hội nhập thấp và phản ứng thấp
Bartlett và Ghoshal ban đầu không bao gồm loại này trong các kiểu chữ của họ. Mặt khác, các tác giả khác đã gán tên cho góc dưới bên trái của ma trận. Do đó, một công ty quốc tế có rất ít nhu cầu về sự thích nghi địa phương và hội nhập toàn cầu. Phần lớn các hoạt động của chuỗi giá trị sẽ được duy trì tại trụ sở chính.
Chiến lược này cũng thường được gọi là chiến lược xuất khẩu. Sản phẩm được sản xuất tại quê nhà của công ty và gửi đến khách hàng trên toàn thế giới. Các công ty con, nếu có, đang hoạt động trong trường hợp này giống các kênh địa phương hơn. Mà qua đó sản phẩm được bán cho người tiêu dùng cuối cùng. Các nhà sản xuất rượu vang lớn từ các nước như Pháp và Ý là những ví dụ tuyệt vời về các công ty quốc tế.
So sánh thuật ngữ chiến lược kinh doanh Quốc Tế
Cơ cấu công ty kinh doanh Quốc Tế
So sánh thuật ngữ chiến lược kinh doanh Quốc Tế
Chiến lược trong và ngoài nước của các tổ chức kinh doanh Quốc Tế
Các kiểu di sản hành chính của MNE
Bartlett và Ghoshal không phải là học giả duy nhất cố gắng phân loại các công ty hoạt động quốc tế. Verbeke (2013) đã xem xét một số lượng lớn các doanh nghiệp đa quốc gia (MNE’s) và di sản hành chính của họ. Đồng thời phân biệt bốn kiểu mẫu của MNE. Gồm Nhà xuất khẩu tập trung, Nhà chiếu phim quốc tế, Điều phối viên quốc tế và MNE đa trung tâm. Mỗi thứ sẽ được trình bày chi tiết bên dưới.
Nhà xuất khẩu tập trung
Nhà xuất khẩu tập trung là một công ty được quản lý trong nước, kinh doanh và bán sản phẩm trên phạm vi quốc tế. Trong trường hợp này, hầu hết các cơ sở sản xuất được đặt tại nước sở tại và các công ty con nước ngoài. Nếu có, phần lớn hoạt động như những người hỗ trợ sản xuất hiệu quả ở nước nhà. Sản phẩm được độc lập hóa và chỉ có các hoạt động nhỏ hướng đến khách hàng được thực hiện ở nước ngoài. Nhà xuất khẩu tập trung rất gần với một công ty quốc tế hoặc toàn cầu trong phân loại của Bartlett và Ghoshal.
Máy chiếu quốc tế
Nguyên mẫu thứ hai là máy chiếu quốc tế. Những loại công ty này xây dựng dựa trên truyền thống chuyển giao kiến ​​thức độc quyền của nó. Được phát triển ở nước sở tại, cho các công ty con nước ngoài trên toàn cầu. Các công ty con này về cơ bản là bản sao của các hoạt động tại gia. Vì mô hình kinh doanh và công thức thành công của nó chỉ đơn giản là sao chép và dán ở nước ngoài. Công ty ô tô Ford được biết đến với chiến lược này trong những ngày đầu của những năm 1900. Disneyland là một ví dụ tuyệt vời khác về mô hình kinh doanh thành công đã được sao chép trên toàn thế giới.
Điều phối viên quốc tế
Điều phối viên quốc tế không chỉ dựa vào kiến ​​thức và nguồn lực từ quê hương của họ. Như có thể thấy trong hai nguyên mẫu ở trên. Thay vào đó, điều phối viên quốc tế quản lý các hoạt động quốc tế ở cả thượng nguồn và hạ nguồn chuỗi giá trị. Thông qua một chức năng hậu cần được kiểm soát chặt chẽ nhưng vẫn linh hoạt. Họ khai thác lợi thế về vị trí từ nhiều quốc gia. Để tạo thành một chuỗi giá trị dọc hiệu quả xuyên biên giới.
Do đó, hoàn toàn có thể xảy ra trường hợp nguyên vật liệu thô được mua và sản xuất ở nhiều quốc gia. Còn sản phẩm đang được lắp ráp ở những nơi khác có giá nhân công rẻ nhất. Một ví dụ điển hình về điều phối viên quốc tế là Apple. Các thành phần của sản phẩm hàng đầu của Apple. Chẳng hạn như iPhone được mua từ nhiều nhà cung cấp trên toàn thế giới. Cuối cùng được lắp ráp tại Trung Quốc. Mặt khác, thiết kế và tiếp thị phần lớn vẫn được thực hiện ở California, nơi Apple đặt trụ sở chính.
MNE đa trung tâm
Cuối cùng, MNE đa trung tâm bao gồm một tập hợp các công ty con kinh doanh ở nước ngoài. Khả năng đáp ứng của địa phương là nền tảng trong chiến lược của công ty này. Điều duy nhất giữ các công ty này lại với nhau là quản trị tài chính chung, danh tính và lợi ích của những người sáng lập và chủ sở hữu của công ty. Cuối cùng, MNE đa trung tâm nên được xem như một danh mục đầu tư của các doanh nghiệp tự chủ và độc lập. Chiến lược đa lĩnh vực của Bartlett và Ghoshal có liên quan chặt chẽ nhất với kiểu nguyên mẫu này. Philips được biết đến với việc sử dụng phương pháp này trong những năm đầu tồn tại.
So sánh thuật ngữ chiến lược kinh doanh Quốc Tế
MNE Đa trung tâm
Tổng kinh doanh quốc tế
Tổng hợp tất cả những điều này lại với nhau. Có nhiều cách mà các công ty có thể kinh doanh ở nước ngoài. Khi một công ty có các hoạt động kinh tế đặt tại ít nhất hai quốc gia. Họ thường được gọi là doanh nghiệp hoặc công ty đa quốc gia (MNE’s hoặc MNC’s). Nhưng cách thức họ kinh doanh ở nước ngoài sẽ quyết định xem chúng ta có thể gọi đó là một công ty quốc tế, toàn cầu hay xuyên quốc gia chẳng hạn.
Bằng cách nhận thức được các loại hình công ty đa quốc gia khác nhau này. Hiểu rõ hơn về các thuật ngữ kinh doanh Quốc Tế. Bạn sẽ có thể chọn cấu trúc tốt hơn. Những thuật ngữ trên sẽ hỗ trợ giúp lựa chọn các chiến lược kinh doanh Quốc Tế của riêng mình khi vươn ra toàn cầu. Trong trường hợp bạn muốn biết thêm về các tùy chọn gia nhập thị trường nước ngoài. Bạn có thể muốn đọc thêm về mô hình OLI.
Adsplus.vn
Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết. Hãy cập nhật thêm các bài viết từ Adsplus để biết thêm những thông tin mới nhất về Google và các Tips chạy Quảng cáo hiệu quả.
Tham khảo các khóa học Google Ads, Facebook Ads tại guru.edu.vn
Tham khảo các gói set up tài khoản quảng cáo Google Ads, Facebook Ads tại adsplus.vn
Kỳ Duyên
Bình luận Bình luận
Chia sẻ Chia sẻ
Quan tâm Quan tâm
Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần Quảng cáo Trực tuyến 24H. Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 25/03/2019. Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 0979730484