24hmoney
copy link Copy link
copy link Font chữ
copy link Lưu bài
Sao Mai

Số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu "chốt sổ" 2020 là hơn 9.234 tỷ đồng

Chuyên mục: Hàng hóa
Số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu "chốt sổ" 2020 là hơn 9.234 tỷ đồng

Bộ Tài chính vừa công bố, số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đến hết quý IV năm 2020 (đến hết ngày 31/12/2020) là hơn 9.234 tỷ đồng.

Để tiếp tục thực hiện nguyên tắc công khai minh bạch trong điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, Bộ Tài chính công khai thông tin về tình hình trích lập, sử dụng và lãi phát sinh trên số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.
Theo đó, số dư Quỹ Bình ổn giá tại thời điểm 31/12/2019 là hơn 2.779 tỷ đồng.
Số dư Quỹ Bình ổn giá đến hết quý I năm 2020 (đến hết ngày 31/3/2020) là hơn 4.958 tỷ đồng.
Số dư Quỹ Bình ổn giá đến hết quý II năm 2020 (đến hết ngày 30/6/2020) là hơn 9.981 tỷ đồng.
Số dư Quỹ Bình ổn giá đến hết quý III năm 2020 (đến hết ngày 30/9/2020) hơn 10.049 tỷ đồng.
Tổng số trích Quỹ Bình ổn giá trong quý IV năm 2020 (từ ngày 01/10/2020 đến hết ngày 31/12/2020) là hơn 793,928 tỷ đồng.
Tổng số sử dụng Quỹ Bình ổn giá trong quý IV năm 2020 (từ ngày 01/10/2020 đến hết ngày 31/12/2020) là hơn 1.614 tỷ đồng;
Lãi phát sinh trên số dư Quỹ Bình ổn giá dương trong quý IV năm 2020 là hơn 5,69 tỷ đồng. Lãi vay phát sinh trên số dư Quỹ Bình ổn giá âm trong quý IV năm 2020 là 0 đồng.
Số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đến hết quý IV năm 2020 (đến hết ngày 31/12/2020) là hơn 9.234 tỷ đồng.
T.T
Báo Đầu Tư
Bình luận Bình luận
Chia sẻ Chia sẻ
Quan tâm Quan tâm
Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần Quảng cáo Trực tuyến 24H. Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 25/03/2019. Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 0979730484