Siêu thị bán khẩu trang gấp 50-60 lần ngày thường, phải đặt sản xuất gấp