Sẽ không áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường từ ASEAN

Quốc Anh

Thứ tư, ngày 20/11/2019 05:37 AM (GMT+7)

Sẽ không áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường từ ASEAN

Sẽ không áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường từ ASEAN

Bộ Công thương vừa ban hành Thông tư số 23/2019/TT-BCT quy định việc không áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường có xuất xứ từ các nước ASEAN từ ngày 1/1/2020.