Sẽ có chuyến bay đặc biệt đưa người Việt Nam từ Trung Quốc về