Sẽ chỉ định nhà đầu tư Khu dân cư đô thị Bắc Phố Châu 1 (Hà Tĩnh)

Phạm Đình Đạt

Thứ ba, ngày 01/10/2019 08:13 AM (GMT+7)

Sẽ chỉ định nhà đầu tư Khu dân cư đô thị Bắc Phố Châu 1 (Hà Tĩnh)

Sẽ chỉ định nhà đầu tư Khu dân cư đô thị Bắc Phố Châu 1 (Hà Tĩnh)

Dự kiến trong quý IV/2019, Ban Quản lý các dự án đầu tư và xây dựng huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh sẽ chỉ định thầu nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu dân cư đô thị Bắc Phố Châu 1.