Sau ý tưởng lấp hồ Thành Công, doanh nghiệp lại đề xuất xóa sổ chợ truyền thống

Hoàng Hảo

Thứ bảy, ngày 04/07/2020 12:25 PM (GMT+7)

Sau ý tưởng lấp hồ Thành Công, doanh nghiệp lại đề xuất xóa sổ chợ truyền thống

Chuyên mục : Kinh doanh

Sau ý tưởng lấp hồ Thành Công, doanh nghiệp lại đề xuất xóa sổ chợ truyền thống

Nhà đầu tư đề xuất sử dụng khu vực chợ Thành Công để khởi động dự án cải tạo, xây dựng lại khu tập thể Thành Công (Ba Đình, Hà Nội), việc sử dụng khu vực chợ sẽ có ngay khoảng 3.000m2 mà không phải tổ chức tạm cư.