Sau hoả hoạn năm ngoái, chung cư Carina lại liên tục báo cháy khiến cư dân hoang mang