24hmoney
copy link Copy link
copy link Font chữ
copy link Lưu bài
Nhật Anh

Sai phạm tại Ban Quản lý rừng Kiên Giang: Trách nhiệm thuộc về ai?

Chuyên mục: Pháp luật
Sai phạm tại Ban Quản lý rừng Kiên Giang: Trách nhiệm thuộc về ai?

Ảnh Internet

Liên quan đến những sai phạm tại Ban Quản lý rừng (BQLR) Kiên Giang, theo Kết luận thanh tra của Thanh tra tỉnh Kiên Giang, hàng loạt tập thể và cá nhân liên quan phải chịu trách nhiệm, cần phải xử lý, kỷ luật…

Nhiều sai phạm của các tập thể
Theo kết luận thanh tra, lãnh đạo BQLR Kiên Giang và BQLR An Biên - An Minh, Hòn Đất - Kiên Hà giai đoạn 2015 - 2019 chịu trách nhiệm chung về những sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng tài chính; quản lý dự án đầu tư xây dựng, đất đai.
Sở NN&PTNT Kiên Giang chịu trách nhiệm chung trong tham mưu, chỉ đạo, điều hành dự án, thẩm định, phê duyệt dự toán thừa khối lượng quy định; chưa làm tốt nhiệm vụ được giao; chưa tổ chức thực hiện tốt việc quản lý, sử dụng, giao khoán đất rừng; chưa làm tốt việc định kỳ kiểm tra thực hiện các quy định trong khai thác gỗ, lâm sản.
Sở Địa chính (nay là Sở TN&MT) chịu trách nhiệm trong việc tham mưu UBND tỉnh cấp giấy CNQSDĐ cho BQLR Kiên Giang không chính xác.
Các đơn vị thiết kế, dự toán (Liên danh Công ty CP Tư vấn và Xây dựng Việt Thành và Công ty CP Xây dựng và sinh thái Thủy Lợi, Công ty TNHH MTV Tư vấn và Xây dựng Đồng Lập Phát), đơn vị thẩm tra thiết kế, dự toán (Liên danh Công ty CP Bất động sản Kiên Giang và Công ty TNHH MTV Lâm Phú Nhân) chịu trách nhiệm trong việc thẩm tra thiết kế dự toán, áp dụng sai một số định mức làm tăng giá trị dự toán.
Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình, Bộ NN&PTNT chịu trách nhiệm trong việc thi công không đúng hồ sơ thiết kế được duyệt, khai tăng khối lượng thanh toán.
Sai phạm tại Ban Quản lý rừng Kiên Giang: Trách nhiệm thuộc về ai?
Rừng trên địa bàn huyện Kiên Hải bị tàn phá
Đơn vị tư vấn quản lý dự án (Liên danh Công ty CP Bất động sản Kiên Giang và Công ty TNHH MTV Tư vấn lâm nghiệp Thái Bình Kiên Giang), các đơn vị tư vấn giám sát (Công ty CP Constraco, Liên danh Công ty CP Bất động sản Kiên Giang và Công ty TNHH MTV Lâm Phú Nhân) phải chịu trách nhiệm trong việc tư vấn cho chủ đầu tư về quản lý dự án, giám sát, nghiệm thu công trình chưa chặt chẽ, để xảy ra các sai phạm.
UBND huyện Kiên Hải, UBND các xã An Sơn, Lại Sơn, Nam Du chịu trách nhiệm về những sai sót trong việc quản lý rừng, xử lý các hộ vi phạm, cấp giấy CNQSDĐ cho dân trùng lắp lên diện tích đất rừng đã được UBND tỉnh giao.
Phòng Kinh tế hạ tầng và Tài nguyên môi trường huyện chịu trách nhiệm trong tham mưu cho UBND huyện Kiên Hải về việc cấp giấy CNQSDĐ. Chi nhánh Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Kiên Hải chịu trách nhiệm trong việc thực hiện chưa tốt công tác đối chiếu sơ đồ ranh rừng, thẩm định hồ sơ có sai sót…
Cá nhân nào liên quan?
Kết luận thanh tra cho biết, ông Phan Văn Hùng - Giám đốc BQLR Kiên Giang (nguyên Giám đốc BQLR Hòn Đất - Kiên Hà giai đoạn 2015 - 2019) chịu trách nhiệm chính về việc không thực hiện nộp vào NSNN số tiền bồi thường hoa màu, kiến trúc và tiền bỏ cọc khai thác tràm sản xuất; chi không đúng mục đích kinh phí sự nghiệp; thanh toán thừa khối lượng cho đơn vị thi công.
Ông Phan Văn Hùng cũng chịu trách nhiệm trong việc tham mưu thực hiện 2 dự án, cũng như việc bàn giao diện tích 396,82ha khi chưa có quyết định của UBND tỉnh thu hồi đất rừng; ký 5 giấy xác nhận để dân làm giấy CNQSDĐ có sai sót…
Ông Nguyễn Tín - Phó Giám đốc BQLR Kiên Giang chịu trách nhiệm trong việc tham mưu chi thanh toán thừa khối lượng so với dự toán được duyệt gói thầu sử dụng kỹ thuật GIS để xây dựng bản đồ và trích lục hồ sơ giao khoán bảo vệ rừng.
Ông Trần Phi Hải - Phó Giám đốc BQLR Kiên Giang (nguyên Giám đốc BQLR An Biên - An Minh giai đoạn 2015 - 2019) chịu trách nhiệm chính về chi sai chế độ tiền cước điện thoại; thanh toán trùng và không thực hiện nộp NSNN tiền khai thác rừng tràm, quản lý lỏng lẻo để các đơn vị, doanh nghiệp nhận khoán bảo vệ rừng nợ kéo dài tiền khai thác rừng tràm; chịu trách nhiệm trong việc tham mưu thực hiện dự án gây bồi tạo bãi, trồng cây ngập mặn bảo vệ đê biển xã Nam Thái, huyện An Biên, thiếu kiểm tra, giám sát để xảy ra sai phạm.
Ông Phạm Văn Đức - Kế toán BQLR Kiên Giang (nguyên Kế toán BQLR Hòn Đất - Kiên Hà giai đoạn 2015-2019) chịu trách nhiệm trong tham mưu quản lý, sử dụng kinh phí để xảy ra các sai phạm tại BQLR Hòn Đất - Kiên Hà và BQLR Kiên Giang.
Ông Võ Châu Hoàn Nhân - Trưởng Phòng Hành chính - Tổng hợp (nguyên Kế toán BQLR An Biên - An Minh giai đoạn 2015 - 2019) chịu trách nhiệm trong tham mưu quản lý, sử dụng kinh phí để xảy ra các sai phạm tại BQLR An Biên - An Minh.
Ngoài ra, danh sách những người liên quan chịu trách nhiệm còn có các ông: Lê Hoàng Mẫn (cán bộ kỹ thuật BQLR Kiên Giang); Hoàng Văn Tuấn (nguyên Phó Giám đốc Sở NN&PTNT, nay là Phó Bí thư Huyện ủy Tân Hiệp); Nguyễn Duy Tản (Phó trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch, Sở NN&PTNT); Lương Quốc Bình (nguyên Chủ tịch UBND huyện Kiên Hải); Huỳnh Thanh Bình (Phó Chủ tịch UBND huyện Kiên Hải); Dương Đình Bắc (nguyên Chủ tịch UBND xã Lại Sơn); Trần Thanh Thắng - nguyên Trưởng Phòng và Nguyễn Thanh Phát - nguyên Phó trưởng Phòng Kinh tế hạ tầng và Tài nguyên môi trường huyện Kiên Hải; Nguyễn Thành Nhân (nguyên Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Kiên Hải).
Thanh tra tỉnh Kiên Giang kiến nghị UBND tỉnh giao Giám đốc Sở NN&PTNT chấn chỉnh các hạn chế, thiếu sót. BQLR Kiên Giang nghiêm túc khắc phục ngay những hạn chế, thiếu sót.
Sở NN&PTNT tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với tập thể lãnh đạo sở, Phòng Quản lý xây dựng công trình, BQLR Kiên Giang giai đoạn 2015-2019. Sở TN&MT, UBND huyện Kiên Hải tự kiểm điểm rút kinh nghiệm, chỉ đạo các xã và cơ quan chuyên môn kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp phá rừng, lấn chiếm đất rừng…
Đối với cá nhân, Sở Nội vụ phối hợp các ngành chức năng tổ chức kiểm điểm xử lý kỷ luật đối với ông Hoàng Văn Tuấn (nguyên Phó Giám đốc Sở NN&PTNT, nay là Phó Bí thư huyện Tân Hiệp).
Sở NN&PTNT kiểm điểm xử lý kỷ luật đối với các ông: Nguyễn Duy Tản (Phó trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch, Sở NN&PTNT); Phan Văn Hùng (Giám đốc BQLR Kiên Giang); Trần Phi Hải (Phó Giám đốc BQLR Kiên Giang); Nguyễn Tín (Phó Giám đốc BQLR Kiên Giang) về những sai phạm như đã nêu.
Ban Giám đốc BQLR Kiên Giang tổ chức kiểm điểm xử lý kỷ luật đối với các ông: Phạm Văn Đức (Kế toán BQLR Kiên Giang); Võ Châu Hoàn Nhân (Trưởng Phòng Hành chính - Tổng hợp); Lê Hoàng Mẫn (cán bộ kỹ thuật BQLR Kiên Giang).
Lãnh đạo UBND huyện Kiên Hải tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với ông Huỳnh Thanh Bình - Phó Chủ tịch UBND huyện. Không kiểm điểm đối với ông Lương Quốc Bình (nguyên Chủ tịch UBND huyện Kiên Hải) do “khuyết điểm không lớn và đã nghỉ hưu”.
Về kinh tế, thu hồi nộp NSNN tổng số tiền sai phạm là hơn 6,55 tỷ đồng (đã nộp khắc phục được hơn 4,9 tỷ đồng). Trong đó, riêng nội dung lập thừa dự toán 3 dự án trồng rừng là hơn 2,8 tỷ đồng…
Hồng Lĩnh - Giang Lam
Kinh tế đô thị
Thích Đã thích Thích
Bình luận Bình luận
Chia sẻ Chia sẻ
Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần Quảng cáo Trực tuyến 24H. Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 25/03/2019. Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 0979730484