Hà Diệu Thu

Quyền Cục trưởng Cục quản lý thị trường Hải Dương mắc nhiều sai phạm, trốn nợ, Bộ Công Thương lên tiếng

Chủ đề: Pháp luật
Quyền Cục trưởng Cục quản lý thị trường Hải Dương mắc nhiều sai phạm, trốn nợ, Bộ Công Thương lên tiếng

Dư luận xôn xao câu chuyện ông Nguyễn Thanh Hải, Quyền Cục trường Cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương mắc nhiều sai phạm và đang trốn nợ, ảnh hưởng đến hoạt động quản lý thị trường tại địa phương này. Trước sự việc trên Bộ Công Thương đã có thông tin phản hồi chính thức.

Hàng loạt sai phạm của ông Nguyễn Thanh Hải

Ngày 12/2, Bộ Công Thương cho biết, Tổng cục Quản lý thị trường nhận được đơn kiến nghị, phản ánh về một số sai phạm của ông Nguyễn Thanh Hải, quyền Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương có liên quan đến chế độ, chính sách đối với người lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP (Nghị định 68) tại Cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương.

Để xác minh vụ việc, từ tháng 5/2019 Tổng cục Quản lý thị trường đã tổ chức các đoàn công tác tiến hành làm việc với Cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương; đồng thời phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ rà soát, xem xét, đánh giá trách nhiệm của ông Nguyễn Thanh Hải.

Ông Nguyễn Thanh Hải đã mắc 4 sai phạm, cụ thể:

Thứ nhất: Ông Nguyễn Thanh Hải, giữ chức vụ Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương từ năm 2009 đến năm 2018 nhưng trong thời gian này ông Hải không thông qua cấp ủy và Ban Lãnh đạo Chi cục về chủ trương và nhân sự khi tuyển dụng lao động; đặc biệt đã không thực hiện đúng quy trình tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định 68.

Ông Hải tự ý ký vượt so với chỉ tiêu được cấp có thẩm quyền giao 21 hợp đồng lao động theo Nghị định 68, dẫn đến không bố trí được công việc, bố trí quá nhiều lao động cho một vị trí, không có kinh phí chi trả lương và các chế độ khác cho người lao động gây nên sự bức xúc của cán bộ, nhân viên trong nội bộ cơ quan được thể hiện bằng đơn thư, phản ánh, kiến nghị; một số lao động hợp đồng theo Nghị định 68 đã bỏ không đến cơ quan làm việc từ nhiều tháng trước.

Các nội dung trên gây ảnh hưởng đến hoạt động công vụ của lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương. Ông Nguyễn Thanh Hải đã vi phạm quy định tại Nghị định số 157/2007/NĐ-CP .

Thứ hai: Từ tháng 8/2018, thành lập Cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương trực thuộc Tổng Cục Quản lý thị trường, Bộ Công Thương. Với cương vị người đứng đầu cơ quan Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương, ông Nguyễn Thanh Hải đã không thực hiện chỉ đạo của cấp trên trong việc thực hiện chấm dứt số hợp đồng lao động theo Nghị định 68 tự ý ký vượt chỉ tiêu được giao và giải quyết các chế độ, chính sách đối với người lao động theo quy định.

Ngoài ra, ông Hải thường xuyên không đến cơ quan làm việc gây ra tình trạng trì trệ, tê liệt hoạt động của Cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương.

Thứ ba: Là người đứng đầu cơ quan, khi có sự thay đổi kế toán trưởng, ông Nguyễn Thanh Hải - Quyền Cục trưởng Cục Quản lý thị trưởng tỉnh Hải Dương đã không chỉ đạo việc bàn giao chứng từ sổ sách kế toán theo quy định gây khó khăn cho công tác quyết toán năm tài chính với các cơ quan có liên quan.
Thứ tư: Ông Nguyễn Thanh Hải và gia đình đang có khoản vay tại ngân hàng là khoản vay theo quan hệ dân sự. Do vậy, ông Hải và Ngân hàng sẽ giải quyết khoản vay theo quy định của Bộ Luật dân sự. Tuy nhiên, việc Ngân hàng làm văn bản gửi đến Tổng cục Quản lý thị trường và ngày 16/5/2019, cán bộ Ngân hàng đến Cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương để giải quyết khoản vay làm này ảnh hưởng đến văn hoá công sở tại đơn vị.

Hiện nay, ông Hải đã giải quyết xong khoản vay tại ngân hàng nhưng vẫn còn có một số đối tượng bên ngoài đến cơ quan Cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương tìm ông Hải để đòi nợ, gây rối ảnh hưởng đến hoạt động của đơn vị.

Ngoài ra, hiện Tổng cục Quản lý thị trường tiếp tục nhận được đơn tố cáo đối với ông Nguyễn Thanh Hải với hai nội dung. Đó là, ông Hải đã yêu cầu người lao động đưa tiền và nhận 100 triệu đồng của người lao động để đưa vào danh sách 46 chỉ tiêu hợp đồng lao động tại Cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương được Tổng Cục Quản lý thị trường phê duyệt.

Bên cạnh đó, ông Hải còn đưa những trường hợp không đủ tiêu chí theo Công văn số 2743/TCQLTT-TCCB ngày 23/12/2019 của Tổng cục Quản lý thị trường vào danh sách và hưởng lương năm 2019 như trường hợp của ông Phạm Tuấn Vũ, ông Phạm Thanh Tú và ông Nguyễn Hoài Đức (ký hợp đồng lao động năm 2015, 2016 không đi làm chỉ ghi tên trong danh sách).

Tổng cục Quản lý thị trường đã ra Quyết định số 173/QĐ-TCQLTT ngày 5/2/2020 thành lập Đoàn xác minh nội dung tố cáo để tiến hành kiểm tra, xác minh vụ việc. Sau khi có kết quả xác minh, Tổng cục Quản lý thị trường sẽ có văn bản báo cáo Bộ Công Thương.

Kiến nghị cho thôi Quyền Cục trưởng Quản lý thị trường

Với những sai phạm nêu trên, Tổng cục Quản lý thị trường kiến nghị Lãnh đạo Bộ Công Thương xem xét, xử lý sai phạm đối với ông Nguyễn Thanh Hải, cho thôi quyền Cục trưởng, bố trí ông Hải là công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý công tác tại Cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương và quyết định nhân sự giao quyền Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương thay thế ông Hải để sớm ổn định hoạt động của Cục.

Trên cơ sở ý kiến của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hải Dương về việc giới thiệu nhân sự thay thế ông Nguyễn Thanh Hải lãnh đạo, điều hành Cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương; sau khi thực hiện xong quy trình bổ nhiệm chức vụ Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương, Tổng cục Quản lý thị trường đã có văn bản đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương cho ý kiến về việc bổ nhiệm chức danh Phó Cục trưởng và giao quyền Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương đối với ông Bùi Trường Giang, nguyên Phó Chi cục trưởng Chi Cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương.

Ngày 25/12/2019, Tổng cục Quản lý thị trường có báo cáo lãnh đạo Bộ Công Thương xem xét, xử lý sai phạm đối với ông Nguyễn Thanh Hải; giới thiệu ông Bùi Trường Giang, nguyên Phó Chi Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương để giao Quyền Cục trưởng thay thế ông Nguyễn Thanh Hải.

Ngày 9/1/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương có văn bản gửi Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương đề nghị tiến hành xử lý và phân công công tác đối với đồng chí Nguyễn Thanh Hải, quyền Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương trước khi hiệp y với Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao quyền Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương đối với đồng chí Bùi Trường Giang.

Từ tháng 5/2019, Tổng cục Quản lý thị trường đã cử các đoàn công tác đi thẩm tra, xác minh sai phạm của ông Nguyễn Thanh Hải.

Ngày 8/8/2019, Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Công Thương đã thành lập đoàn công tác làm việc tại Cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương để xác minh các vấn đề liên quan đến ông Hải.

Ngày 17/10/2019, Bộ Công Thương có buổi làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hải Dương để trao đổi về sai phạm của ông Nguyễn Thanh Hải, đề nghị chấm dứt quyền Cục trưởng đối với ông Hải và lựa chọn nhân sự để giao quyền Cục trưởng hoặc giao Phụ trách Cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương điều hành hoạt động của Cục.

Hải Minh

TNCK

TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ: Mọi thông tin trên 24HMoney được cung cấp từ người dùng và nguồn tin chính thống. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ vấn đề mà người dùng gặp phải khi sử dụng thông tin này trong hoạt động đầu tư.

Các cá nhân, tổ chức phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông tin mình đăng tải trên MXH 24HMoney.

Bạn có muốn trở thành chuyên gia trên 24HMoney? Hãy liên hệ với chúng tôi để cùng chia sẻ và lan tỏa.

Ban nội dung SĐT/Zalo: 0981.935.283

Hòm thư: phuongpt@24h.com.vn
Thích Đã thích Thích
Bình luận
Chia sẻ
Bài viết mới từ chuyên gia
Bài đăng mới cùng chủ đề