Quy định tuổi của máy bay đã qua sử dụng nhập khẩu vào Việt Nam

Vương Cường

Thứ tư, ngày 20/11/2019 05:56 AM (GMT+7)

Quy định tuổi của máy bay đã qua sử dụng nhập khẩu vào Việt Nam

Quy định tuổi của máy bay đã qua sử dụng nhập khẩu vào Việt Nam

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 89/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ quy định về các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực hàng không dân dụng.