Quy định tuổi của máy bay đã qua sử dụng nhập khẩu vào Việt Nam

Vương Cường

Thứ tư, ngày 20/11/2019 05:56 AM (GMT+7)

Quy định tuổi của máy bay đã qua sử dụng nhập khẩu vào Việt Nam

Chuyên mục : Hàng hóa

Quy định tuổi của máy bay đã qua sử dụng nhập khẩu vào Việt Nam

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 89/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ quy định về các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực hàng không dân dụng.