Quy định mới về mức vốn pháp định của tổ chức tín dụng

Hoài Thơ

Thứ ba, ngày 19/11/2019 21:25 PM (GMT+7)

Quy định mới về mức vốn pháp định của tổ chức tín dụng

Quy định mới về mức vốn pháp định của tổ chức tín dụng

Mức vốn pháp định đối với ngân hàng thương mại được quy định là 3.000 tỷ đồng...