Quy định mới: Thưởng Tết không nhất thiết phải bằng tiền

Thiên Anh

Thứ bảy, ngày 14/12/2019 18:44 PM (GMT+7)

Quy định mới: Thưởng Tết không nhất thiết phải bằng tiền

Quy định mới: Thưởng Tết không nhất thiết phải bằng tiền

Theo Bộ luật Lao động 2019, quy định “Thưởng” thay vì “Tiền thưởng”, nên thưởng có thể là tiền hoặc hiện vật.