24hmoney
copy link Copy link
copy link Font chữ
copy link Lưu bài
Nguyễn Hoàng Tuấn

Quý 1, tỷ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm của lao động trong độ tuổi tăng lên

Chuyên mục: KT vĩ mô
Quý 1, tỷ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm của lao động trong độ tuổi tăng lên

Trong quý 1/2021, tỷ lệ tham gia lực lượng lao động giảm 1,1 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ thất nghiệp và tỷ lệ thiếu việc làm của lực lượng lao động trong độ tuổi tăng so với quý 1/2020

Theo Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý 1/2021 của Tổng cục Thống kê, tình hình lao động, việc làm cả nước trong quý 1/2021 chịu ảnh hưởng tiêu cực của dịch Covid-19 bùng phát trở lại vào cuối tháng Một.
Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên của cả nước quý 1/2021 ước tính là 51 triệu người, giảm 1,1 triệu người so với quý trước và giảm 180,9 nghìn người so với cùng kỳ năm 2020. Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động quý 1/2021 ước tính đạt 68,7%, giảm 1,6 điểm phần trăm so với quý trước và giảm 1,1 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước.
Lao động 15 tuổi trở lên đang làm việc trong quý 1/2021 ước tính là 49,9 triệu người, bao gồm 14,1 triệu người đang làm việc ở khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, chiếm 28,2% tổng số, tăng 0,4% so với cùng kỳ năm trước, khu vực công nghiệp và xây dựng 16,1 triệu người, chiếm 32,3%, giảm 2,6%, khu vực dịch vụ 19,7 triệu người, chiếm 39,5%, tăng 1%.
Quý 1, tỷ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm của lao động trong độ tuổi tăng lên
Tổng cục Thống kê cho biết tỷ lệ thất nghiệp chung cả nước quý 1/2021 ước tính là 2,19%, trong đó tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị là 2,96%, khu vực nông thôn là 1,76%.
Tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi quý 1/2021 là 2,42%, trong đó khu vực thành thị là 3,19%, khu vực nông thôn là 1,98%.
Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên (từ 15-24 tuổi) quý 1/2021 ước tính là 7,44%, trong đó khu vực thành thị là 10,34%, khu vực nông thôn là 5,99%.
Tỷ lệ thiếu việc làm của lao động trong độ tuổi quý 1/2021 ước tính là 2,20%, trong đó tỷ lệ thiếu việc làm khu vực thành thị là 1,52%, khu vực nông thôn là 2,60% (tỷ lệ thiếu việc làm của quý 1/2020 tương ứng là 1,98%; 1,07%; 2,47%).
N. Nga
bizlive
Bình luận Bình luận
Chia sẻ Chia sẻ
Quan tâm Quan tâm
Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần Quảng cáo Trực tuyến 24H. Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 25/03/2019. Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 0979730484