Quốc hội tán thành thêm một ngày nghỉ lễ, không tăng làm thêm giờ

Văn Tuấn

Thứ tư, ngày 20/11/2019 09:57 AM (GMT+7)

Quốc hội tán thành thêm một ngày nghỉ lễ, không tăng làm thêm giờ

Quốc hội tán thành thêm một ngày nghỉ lễ, không tăng làm thêm giờ

Quốc hội vừa biểu quyết thông qua Bộ Luật Lao động sửa đổi, theo đó tán thành việc bổ sung thêm một ngày nghỉ lễ vào dịp Quốc khánh 2/9 và giữa nguyên khung thoả thuận thời gian làm thêm giờ tối đa.