Quốc hội nhất trí tăng tuổi nghỉ hưu, Quốc khánh được nghỉ 2 ngày

Dương Mạnh

Thứ tư, ngày 20/11/2019 09:50 AM (GMT+7)

Quốc hội nhất trí tăng tuổi nghỉ hưu, Quốc khánh được nghỉ 2 ngày

Quốc hội nhất trí tăng tuổi nghỉ hưu, Quốc khánh được nghỉ 2 ngày

Với 435/453 vị đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Bộ luật Lao động (sửa đổi), trong đó chốt phương án tăng tuổi nghỉ hưu theo lộ trình.