Quốc hội Đức muốn hạn chế Huawei tham gia phát triển mạng 5G

Vũ Hải

Thứ bảy, ngày 14/12/2019 12:05 PM (GMT+7)

Quốc hội Đức muốn hạn chế Huawei tham gia phát triển mạng 5G

Quốc hội Đức muốn hạn chế Huawei tham gia phát triển mạng 5G

Huawei có nguy cơ thất bại tại thị trường Đức khi các nghị sĩ muốn đặt ra những tiêu chí ngặt nghèo đối với các hãng công nghệ muốn tham gia phát triển mạng công nghệ 5G ở Đức.