Quảng Nam: Thanh tra phát hiện nhiều sai phạm tại Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai

Dương Mạnh

Thứ ba, ngày 01/10/2019 09:15 AM (GMT+7)

Quảng Nam: Thanh tra phát hiện nhiều sai phạm tại Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai

Quảng Nam: Thanh tra phát hiện nhiều sai phạm tại Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai

Thanh tra tỉnh Quảng Nam vừa ban hành kết luận công tác quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản từ năm 2013-2017 tại Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, Quảng Nam. Theo kết luận, Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai đã để xảy ra nhiều sai phạm với số tiền cả chục tỉ đồng.