24hmoney
copy link Copy link
copy link Font chữ
copy link Lưu bài
Hoa Thanh

Quảng Bình: Không đầu tư các dự án khởi công mới bằng nguồn trung hạn 2016-2020

Chuyên mục: KT vĩ mô
Quảng Bình: Không đầu tư các dự án khởi công mới bằng nguồn trung hạn 2016-2020

Các địa phương không đề xuất xin vốn đầu tư công thuộc ngân sách Trung ương hỗ trợ cho tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016- 2020 để đầu tư khởi công mới các dự án trên địa bàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Trần Công Thuật vừa có chỉ đạo các sở ban ngành địa phương trong tỉnh về việc không xin đầu tư các dự án mới bằng nguồn vốn ngân sách trung hạn 2016-2020 do Trung ương phân bổ. Đồng thời, lãnh đạo các đơn vị phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu không thực hiện nghiêm các chỉ đạo này.

Theo UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, trên cơ sở phân bổ của ngân sách Trung ương và Nghị quyết HĐND tỉnh, hàng năm UBND tỉnh Quảng Bình có các quyết định phân bổ chi tiết nguồn đầu tư công thuộc ngân sách tỉnh, nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ để thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn và quyết định giao nhiệm vụ thu chi ngân sách cho các cơ quan đơn vị cấp tỉnh và các địa phương trong tỉnh.
Tuy nhiên, thời gian vừa qua, một số đơn vị sở ngành, đặc biệt là các đơn vị cấp huyện, cấp xã chưa chủ động nguồn vốn ngân sách cấp cho đơn vị mình để triển khai thực hiện các công trình, dự án và nhiệm vụ chi theo quy định mà đề nghị Trung ương, tỉnh hỗ trợ ngoài khả năng cân đối vốn ngân sách của Trung ương, của tỉnh. Bên cạnh đó, việc đề xuất hỗ trợ của các địa phương còn dàn trải, lẻ tẻ và không có sự ưu tiên theo tính cấp bách của từng công trình, dự án, nhiệm vụ.
Để đảm bảo công bằng, minh bạch, hiệu quả trong việc điều hành sử dụng ngân sách, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu Chủ tịch UBND các địa phương thuộc tỉnh chủ động ngân sách của địa phương để bố trí thực hiện các dự án trên địa bàn thuộc nhiệm vụ chi ngân sách cấp huyện, không đề xuất hỗ trợ từ ngân sách Trung ương và tỉnh, trừ trường hợp khẩn cấp, cấp bách hoặc các dự án đột xuất do cấp trên giao thực hiện vượt quá khả năng địa phương.
Đối với việc sửa chữa, xây dựng một số công trình, dự án thực sự cấp bách trên địa bàn thuộc nhiệm vụ chi ngân sách cấp mình quản lý nhưng không cân đối được kinh phí, địa phương phải rà soát kỹ, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên, tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét hỗ trợ; không đề nghị hỗ trợ riêng lẽ cho từng dự án.
Đặc biệt, các địa phương không đề xuất xin vốn đầu tư công thuộc ngân sách Trung ương hỗ trợ giai đoạn 2016- 2020 để đầu tư khởi công mới các dự án trên địa bàn.
Đối với việc đề xuất các dự án hỗ trợ từ nguồn vốn dự phòng, vượt thu, kết dư …ngân sách Trung ương, phải gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xem xét. Các dự án được ngân sách Trung ương bố trí vốn giai đoạn 2016-2020, các địa phương tự chủ động cân đối và thực hiện theo đúng số vốn đã được bố trí, và không được xảy ra nợ động xây dựng cơ bản.
Cũng theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình, các địa phương thuộc tỉnh chỉ đạo các xã, phường, thị trấn không đề xuất ngân sách cấp tỉnh hỗ trợ kinh phí. Khi có nhu cầu cần thiết thì đề xuất UBND cấp huyện hỗ trợ, nếu ngân sách cấp huyện không đủ khả năng thì phải tổng hợp gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính thẩm định trình UBND tỉnh Quảng Bình quyết định.
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh kiểm soát chặt chẽ các nguồn vốn thuộc ngân sách tỉnh, bao gồm nguồn vốn đầu tư công, nguồn kinh phí sự nghiệp, ưu tiên đầu tư các công trình thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách tỉnh, các công trình thực sự cấp thiết. Không tham mưu cho UBND tỉnh các nội dung chưa cần thiết, chưa cân đối được nguồn vốn và chủ động trả lời cho các đơn vị, địa phương nắm. Lãnh đạo các đơn vị được giao nhiệm vụ phải nghiêm túc thực hiện và phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu không thực hiện nghiêm các chỉ đạo tại văn bản.
Uông Ngọc Tân
Báo Đầu Tư
Bình luận Bình luận
Chia sẻ Chia sẻ
Quan tâm Quan tâm
Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần Quảng cáo Trực tuyến 24H. Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 25/03/2019. Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 0979730484